Медицински застраховки

Медицински застраховки

Защита при пътуване "КЛАСИК" включва:

 Застрахователна защита Единична Семейна
Здравна застраховка
 Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 100.000 лв до 200.000 лв.
 Медицинско репатриране, вкл. амбулаторен самолет 100%
Пътнически багаж
 Застраховка при повреда или загуба на багаж от превозвача до 200 лв. до 400 лв.
 Застраховка при обир или кражба на багаж до 1000 лв. до 2000 лв.
Отделно връщане
Репатриране при смърт 100 %
Разходи за погребение на мястото на настъпване на смъртта до 1000 лв.
Злополука
Издирвателни Мероприятия до 10 000 лв.
Обезщетение при инвалидност до 20 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или
телесна повреда на трети лица
до 200 000 лв.

 

Цени:

Продължителност на пътуването Индивидуална Европа Семейна Европа Индивидуална Цял Свят Семейна Цял Свят
до 4 дни 18 лв. 48 лв. 24 лв. 72 лв.
до 10 дни 21 лв. 54 лв. 33 лв. 79 лв.
до 17 дни 27 лв. 63 лв. 42 лв. 82 лв.
до 31 дни 30 лв. 79 лв. 54 лв. 109 лв.
до 62 дни 63 лв. 133 лв. 94 лв. 347 лв.
до 93 дни 119 лв. 252 лв. 178 лв. 660 лв.

 

Защита при пътуване "ПРЕМИУМ" включва:

Застрахователна защита Единична Семейна
Здравна застраховка
Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 200 000 лв. до 400 000 лв.
Здравна застраховка в чужбина за хронични заболявания до 20 000 лв.
Медицинско репатриране, вкл. амбулаторен самолет 100 %
Медицинско репатриране при хронични заболявания до 40 000 лв.
Прекъсване на пътуването
Застраховка с прекъсване на пътуването до 4 000 лв. до 6 000лв.
Пътнически багаж
Застраховка при повреда или загуба на багаж от
превозвача
до 200 лв. до 400 лв.
Застраховка при обир или кражба на багаж до 2 000 лв. до 4 000 лв.
Закъсняла доставка на багаж в крайната дестинация
(при мин. 12 часа)
до 200 лв. до 400 лв.
Защита при закъснение
Възстановяване на допълнителни разходи в случай на
изпуснат полет в следствие на закъснение на превозно
средство/ възстановяване на допълнителни разходи във
връзка със закъсняло пристигане на родното летище
100 %
Отделно връщане
Разходи за погребение на мястото на настъпване на
смъртта
до 10 000 лв.
Непланирано завръщане 100 %
Репатриране при смърт 100 %
Злополука 
Издирвателни мероприятия до 20 000 лв.
Обезщетение при смърт до 20 000 лв.
Обезщетение при инвалидност до 20 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или
телесна повреда на трети лица
до 400 000 лв.

 

Цени:

Продължителност
на пътуването
Индивидуална
Европа
Семейна
Европа
Индивидуална
Цял свят
Семейна
Цял свят
до 4 дни 36 лв. 97 лв. 48 лв. 145 лв.
до 10 дни 42 лв. 106 лв. 67 лв. 157 лв.
до 17 дни 55 лв. 127 лв. 82 лв. 163 лв.
до 31 дни 60 лв. 154 лв. 106 лв. 218 лв.
до 62 дни 124 лв. 263 лв. 187 лв. 392 лв.
до 93 дни 235 лв. 499 лв. 356 лв. 746 лв.

 

Годишна Застраховка "МУЛТИТРИП" с включен автоасистанс и опция за покритие при отмяна на пътуване

 
Застрахователна Защита Мултитрип Класик Мултитрип Премиум
Индивидуална Семейна Индивидуална Семейна
Мултитрип + Автоасистанс 79 лв. 154 лв. 129 лв. 239 лв.
24-часова линия за спешни случай: +359 2 9503850 Включена Включена
Здравна Застраховка Световна с изключение страна на местожителство
Болнично и амбулаторно лечение, мед. транспорт поради мед. причини или след 3-дневен престой в болница до 100 000 лв. до 200 000 лв.
Злополука Световна включително страна на местожителство
Издирвателни и спасителни  мероприятия до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Пътнически багаж Световна включително страна на местожителство
Кражба или обир на багаж до 1 500 лв. до 3 000 лв.
Повреда или загуба на багаж от превозвача до 150 лв. до 300 лв.
Закъсняла доставка на багаж (при мин. 12 часа) до 150 лв. до 300 лв.
Отделно връщане Световна включително страна на местожителство
Непланирано завръщане до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Репатриране при смърт до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Автоасистанс(макс. възраст на колата: до 10 години) Европа включително страна на местожителство
Поправка на място или транспорт(теглене) до най-близкия сервиз след инцидент или авария до 700 лв. до 700 лв.
Транспорт на хора и превозни средства(след инцидент, авария или кражба на превозното средство) до 2 500 лв. до 2 500лв.
Разходи за нощувка (след инцидент, авария или кражба на превозното средство) Макс. 2 нощувки на човек до 200 лв. до 200 лв.
Кола под наем(след инцидент, авария или кражба на превозното средство) Макс. 3-дни до 150 лв. до 150 лв.
Застрахователна Защита Индивидуална Семейна Индивидуална Семейна
Мултитрип+Автоасистанс+Отмяна на пътуване 139 лв. 254 лв. 282 лв. 424 лв.
Анулиране на пътуването Световна включително страна на местожителство
Разходи за отмяна на пътуване до 3 000 лв. до 5 000 лв.
Прекъсване на пътуването Световна включително страна на местожителство
Възстановяване на разходи за заплатени, но неконсумирани услуги по време на пътуването до 2 000 лв. до 4 000 лв.
Защита при закъснение Световна включително страна на местожителство
Възстановяване на доп. разходи в случай на изпуснат полет в следствие на закъснение на превозно средство / възст. на доп. разходи във връзка със закъстяло пристигане на родното летище. до 1 000 лв. до 2 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуването Световна с изключение страната на местожителство 
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица до 150 000 лв. до 300 000 лв.
Разходи за адвокатски услуги в чужбина, включително разходи за превод до 1 000 лв. до 2 000 лв.

 

Защита при пътуване "СТАНДАРТ" включва:

 
Застрахователна защита Застрахователно покритие
24-часова линия за спешни случаи: +359 2 950 38 50
Помощ при спешен случай в цял свят, 24 часа, 365 дни в годината:
при заболяване, злополука, арест, загуба на документи и платежни средства.
 Здравна застраховка
 Разходи за болнично
 и амбулаторно лечение
до 20 000 лв.
 в това число спешна стоматологична помощ до 400 лв.
 Медицински транспорт,
 вкл. амбулаторен самолет
100%
 Отделно връщане
 Репатриране при смърт 100%
 Пътнически багаж
 Повреда/ загуба на багаж от превозвача;
 обир/ кражба на багаж
200 лв

 

Цени:

 
Премия: 1.10 лв /човек/ Ден
 
Максимална продължителност на пътуването
31 дни
Териториален обхват:
Европа в географския смисъл
Средиземноморския басейн
Йордания
Канарските острови
Остров Мадейра
Руската федерация

 

Защита при пътуване "Баланс" включва:

 
Застрахователна защита Индивидуална Семейна
24-часова линия за спешни случай: + 359 2 950 38 50
Помощ при спешни случай в цял свят, 24 часа, 365 дни в годината:
при заболяване, злополука, арест, загуба на документи и платежни средства.
Здравна застраховка за чужбина
Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 20 000 лв. до 40 000 лв.
в това число спешна стоматологична помощ до 800 лв. до 1 000 лв.
Медицински странспорт, вкл. амбулаторен самолет 100%
Отделно връщане
Репатиране при смърт 100%
Пътнически багаж
Замяна при повреда / загуба на багаж от превозвача; обир / кражба на багаж до 600 лв. до 1 000 лв.
Лична Отговорност по време на пътуване
 
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица до 10 000 лв.

Цени:
Максимална продължителност на пътуването: 31 дни
Премия на ден Индивидуална Семейна
Европа 1,50 лв. 4, 40 лв.
Световна 1,80 лв. 5,10 лв.
Териториален Обхват
Цял свят с изключения на Северна Корея
Европа 
Европа в географския смисъл
Средиземноморския басейн
Йордания
Канарските острови
Мадейра
Руската федерация

 

За повече видове застраховки или въпроси ни пишете на:  info@tour4fun.net