Медицински застраховки

Защо е важно да имам застраховка в чужбина?

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, зареждащи срещи и вълнуващи преживявания. Нерядко обаче то може да е съпътствано от непредвидими събития: злополука, здравословен проблем, изгубен багаж, причиняване на вреди на трети страни и т.н. Тези разходи много често могат да бъдат значителни, да създадат грижи, неудобства, а при по-големи размери – и финансови затруднения. Всичко това лесно може да бъде избегнато със сключването на туристическа застраховка с адекватни покрития и висока степен на защита. Ако разчитате на Европейска здравна карта за пътувания в Европейския съюз имайте предвид, че тя покрива само спешни и животозастрашаващи случаи, до овладяване на острото състояние, и не поема последващи лечения и изследвания, обезщетения или репатриране. Често пъти, особено ако сте на почивка в курорт, локацията на най-близкото лечебно заведение, приемащо ЕЗК, е в областния град, което поражда допълнителни разходи за транспорт или необходимост да се ползва местния медицински център, където прегледите и лечението се заплащат. При липса на застраховка за пътуване в чужбина, разходите за болнично или амбулаторно лечение в САЩ или Канада могат да достигнат десетки хиляди долари, дори и за неусложнени медицински случаи (повече информация по тази тема в раздел Истински истории).

Важно е да отбележим и възможността да застраховаме лица с хронични заболявания (при продукт Защита при пътуване ПРЕМИУМ) в случай, че заболяванията не са били обострени през последните 12 месеца (съгласно Общите застрахователни условия). Ние ще се погрижим и за възстановяване на загубите в случай на откраднат или повреден багаж, ще осигурим медицински транспорт до родината или до друго лечебно заведение, когато това е необходимо. Предвидили сме покрития за репатриране при смъртен случай, издирвателни и спасителни мероприятия, обезщетения при инвалидност, отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица. Ние разполагаме със собствена асистираща компания с обслужване на български език и телефонна централа за спешни случаи, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието. Нашите продукти са с подходящи покрития при кандидатстване за визи за Русия, Куба, САЩ и пр. 

Застраховката се сключва преди започване на пътуването от България, приложима е за български граждани и чуждестранни лица с постоянно пребиваване в България от минимум 6 месеца и е с максимална продължителност 93 дни, без възможност да бъде удължавана.

Избегнете високите разходи за медицинско обслужване в чужбина при болест, злополука и др. Изберете ПРЕМИУМ вариант за особено всеобхватни застрахователни покрития.
  • Здравна застраховка за чужбина
  • Медицински транспорт
  • Застраховка при повреда на багаж
  • Застраховка при кражба на багаж
  • Издирвателни мероприятия
  • Лична отговорност при пътуване

Медицински застраховки

Защита при пътуване "КЛАСИК" включва:

 Застрахователна защита Единична Семейна
Здравна застраховка
 Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 100 000 лв до 200 000 лв.
 Медицинско репатриране, вкл. амбулаторен самолет 100%
Пътнически багаж
 Застраховка при повреда или загуба на багаж от превозвача до 200 лв. до 400 лв.
 Застраховка при обир или кражба на багаж до 1000 лв. до 2000 лв.
Отделно връщане
Репатриране при смърт 100 %
Разходи за погребение на мястото на настъпване на смъртта до 1000 лв.
Злополука
Издирвателни Мероприятия до 10 000 лв.
Обезщетение при инвалидност до 20 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или
телесна повреда на трети лица
до 200 000 лв.

 

 

Цени за лица до 65 годишна възраст:

Продължителност на пътуването Индивидуална Европа Семейна Европа Индивидуална Цял Свят

без САЩ и Канада

Индивидуална Цял Свят Семейна Цял Свят

без САЩ и Канада

Семейна Цял Свят
до 4 дни 18 лв. 48 лв. 24 лв. 42 лв. 72 лв. 126 лв.
до 10 дни 21 лв. 54 лв. 33 лв. 58 лв. 79 лв. 138 лв.
до 17 дни 27 лв. 63 лв. 42 лв. 74 лв. 82 лв. 144 лв.
до 31 дни 30 лв. 79 лв. 54 лв. 95 лв. 109 лв. 191 лв.
до 62 дни 63 лв. 133 лв. 94 лв. 165 лв. 347 лв. 607 лв.
до 93 дни 119 лв. 252 лв. 178 лв. 312 лв. 660 лв. 1 155 лв.

 

 

Цени за лица над 66 годишна възраст:

Продължителност на пътуването Индивидуална Европа Семейна Европа Индивидуална Цял Свят

без САЩ и Канада

Индивидуална Цял Свят Семейна Цял Свят

без САЩ и Канада

Семейна Цял Свят
до 4 дни 36 лв. 96 лв. 48 лв. 84 лв. 144 лв. 252 лв.
до 10 дни 42 лв. 108 лв. 66 лв. 116 лв. 158 лв. 277 лв.
до 17 дни 54 лв. 126 лв. 84 лв. 147 лв. 164 лв. 287 лв.
до 31 дни 60 лв. 158 лв. 108 лв. 189 лв. 218 лв. 382 лв.
до 62 дни 128 лв. 266 лв. 188 лв. 329 лв. 694 лв. 1 215 лв.
до 93 дни 238 лв. 504 лв. 356 лв. 623 лв. 1 320 лв. 2 310 лв.

 

 

Защита при пътуване "ПРЕМИУМ" включва:

Застрахователна защита Единична Семейна
Здравна застраховка
Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 200 000 лв. до 400 000 лв.
Здравна застраховка в чужбина за хронични заболявания до 20 000 лв.
Медицинско репатриране, вкл. амбулаторен самолет 100 %
Медицинско репатриране при хронични заболявания до 40 000 лв.
Прекъсване на пътуването
Застраховка с прекъсване на пътуването до 4 000 лв. до 6 000лв.
Пътнически багаж
Застраховка при повреда или загуба на багаж от
превозвача
до 200 лв. до 400 лв.
Застраховка при обир или кражба на багаж до 2 000 лв. до 4 000 лв.
Закъсняла доставка на багаж в крайната дестинация
(при мин. 12 часа)
до 200 лв. до 400 лв.
Защита при закъснение
Възстановяване на допълнителни разходи в случай на
изпуснат полет в следствие на закъснение на превозно
средство/ възстановяване на допълнителни разходи във
връзка със закъсняло пристигане на родното летище
100 %
Отделно връщане
Разходи за погребение на мястото на настъпване на
смъртта
до 10 000 лв.
Непланирано завръщане 100 %
Репатриране при смърт 100 %
Злополука 
Издирвателни мероприятия до 20 000 лв.
Обезщетение при смърт до 20 000 лв.
Обезщетение при инвалидност до 40 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуване
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или
телесна повреда на трети лица
до 400 000 лв.

 

Цени:

Продължителност
на пътуването
Индивидуална
Европа
Семейна
Европа
Индивидуална
Цял свят
без САЩ и Канада
Индивидуална
Цял свят
Семейна
Цял свят
без САЩ и Канада
Семейна
Цял свят
до 4 дни 36 лв. 97 лв. 48 лв. 84 лв. 145 лв. 254 лв.
до 10 дни 42 лв. 106 лв. 67 лв. 117 лв. 157 лв. 275 лв.
до 17 дни 55 лв. 127 лв. 82 лв. 144 лв. 163 лв. 285 лв.
до 31 дни 60 лв. 154 лв. 106 лв. 186 лв. 218 лв. 382 лв.
до 62 дни 124 лв. 263 лв. 187 лв. 327 лв. 392 лв. 686 лв.
до 93 дни 235 лв. 499 лв. 356 лв. 623 лв. 746 лв. 1 306 лв.

 

Годишна Застраховка "МУЛТИТРИП" с включен автоасистанс и опция за покритие при отмяна на пътуване

 
Застрахователна Защита Мултитрип Класик Мултитрип Премиум
Индивидуална Семейна Индивидуална Семейна
Мултитрип + Автоасистанс 79 лв. 158 лв. 129 лв. 258 лв.
24-часова линия за спешни случай: +359 2 9503850 Включена Включена
Здравна Застраховка Световна с изключение страна на местожителство
Болнично и амбулаторно лечение, мед. транспорт поради мед. причини или след 3-дневен престой в болница до 100 000 лв. до 200 000 лв.
Злополука Световна включително страна на местожителство
Издирвателни и спасителни  мероприятия до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Пътнически багаж Световна включително страна на местожителство
Кражба или обир на багаж до 1 500 лв. до 3 000 лв.
Повреда или загуба на багаж от превозвача до 150 лв. до 300 лв.
Закъсняла доставка на багаж (при мин. 12 часа) до 150 лв. до 300 лв.
Отделно връщане Световна включително страна на местожителство
Непланирано завръщане до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Репатриране при смърт до 5 000 лв. до 10 000 лв.
Автоасистанс(макс. възраст на колата: до 10 години) Европа включително страна на местожителство
Поправка на място или транспорт(теглене) до най-близкия сервиз след инцидент или авария до 700 лв. до 700 лв.
Транспорт на хора и превозни средства(след инцидент, авария или кражба на превозното средство) до 2 500 лв. до 2 500лв.
Разходи за нощувка (след инцидент, авария или кражба на превозното средство) Макс. 2 нощувки на човек до 200 лв. до 200 лв.
Кола под наем(след инцидент, авария или кражба на превозното средство) Макс. 3-дни до 150 лв. до 150 лв.
Застрахователна Защита Индивидуална Семейна Индивидуална Семейна
Мултитрип+Автоасистанс+Отмяна на пътуване 139 лв. 278 лв. 282 лв. 564 лв.
Анулиране на пътуването Световна включително страна на местожителство
Разходи за отмяна на пътуване до 3 000 лв. до 5 000 лв.
Прекъсване на пътуването Световна включително страна на местожителство
Възстановяване на разходи за заплатени, но неконсумирани услуги по време на пътуването до 2 000 лв. до 4 000 лв.
Защита при закъснение Световна включително страна на местожителство
Възстановяване на доп. разходи в случай на изпуснат полет в следствие на закъснение на превозно средство / възст. на доп. разходи във връзка със закъстяло пристигане на родното летище. до 1 000 лв. до 2 000 лв.
Лична отговорност по време на пътуването Световна с изключение страната на местожителство 
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица до 150 000 лв. до 300 000 лв.
Разходи за адвокатски услуги в чужбина, включително разходи за превод до 1 000 лв. до 2 000 лв.

 

Защита при пътуване "СТАНДАРТ" включва:

 
Застрахователна защита Застрахователно покритие
24-часова линия за спешни случаи: +359 2 950 38 50
Помощ при спешен случай в цял свят, 24 часа, 365 дни в годината:
при заболяване, злополука, арест, загуба на документи и платежни средства.
 Здравна застраховка
 Разходи за болнично
 и амбулаторно лечение
до 20 000 лв.
 в това число спешна стоматологична помощ до 400 лв.
 Медицински транспорт,
 вкл. амбулаторен самолет
100%
 Отделно връщане
 Репатриране при смърт 100%
 Пътнически багаж
 Повреда/ загуба на багаж от превозвача;
 обир/ кражба на багаж
200 лв

 

Цени:

 
Премия: 1.10 лв /човек/ Ден
 
Максимална продължителност на пътуването
31 дни
Териториален обхват:
Европа в географския смисъл
Средиземноморския басейн
Йордания
Канарските острови
Остров Мадейра
Руската федерация

 

Защита при пътуване "Баланс" включва:

 
Застрахователна защита Индивидуална Семейна
24-часова линия за спешни случай: + 359 2 950 38 50
Помощ при спешни случай в цял свят, 24 часа, 365 дни в годината:
при заболяване, злополука, арест, загуба на документи и платежни средства.
Здравна застраховка за чужбина
Разходи за болнично и амбулаторно лечение до 20 000 лв. до 40 000 лв.
в това число спешна стоматологична помощ до 800 лв. до 1 000 лв.
Медицински странспорт, вкл. амбулаторен самолет 100%
Отделно връщане
Репатиране при смърт 100%
Пътнически багаж
Замяна при повреда / загуба на багаж от превозвача; обир / кражба на багаж до 600 лв. до 1 000 лв.
Лична Отговорност по време на пътуване
 
Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица до 10 000 лв.

Цени:
Максимална продължителност на пътуването: 31 дни
Премия на ден Индивидуална Семейна
Индивидуална, Европа 1,50 лв. 3,30 лв.
Световна без САЩ и Канада
1,80 лв. 3,60 лв.
Индивидуална, Световна
3,20 лв. 6,40 лв.
Семейна, Европа 4,40 лв. 8,80 лв.
Семейна, Световна
без САЩ и Канада
5,10 лв. 10, 20 лв.
Семейна, Световна 8,90 лв. 17,80 лв.
Териториален Обхват
Цял свят с изключения на Северна Корея
Европа 
Европа в географския смисъл
Средиземноморския басейн
Йордания
Канарските острови
Мадейра
Руската федерация

 

За повече видове застраховки или въпроси ни пишете на:  info@tour4fun.net