За самолетни билети

Общи условия за самолетни билети

 

За всички пътници са в сила клаузите на Монреалската конвенция, както и предшестващата я Варшавска конвенция. Тези клаузи са валидни за цялото пътуване.

 

Тарифата:
Тарифата регламентира цената на билета, срока за издаване на резервацията, багажа включен в цената (чекиран и ръчен), възможна промяна, глоба за промяна, доплащане за класа при промяна (икономична, бизнес, първа). Всяка авиокомпания има свои тарифи. Със закупуването на самолетния билет клиентът декларира, че приема условията по тарифата. Самолетния билет е обвързващ и следва правилата  от тарафита по която е издаден на съответната авиокомпания.

Резервация :
Резервацията е оферта която е изпратена към клиента с определена цена (полетни сегменти, часове на излитане и кацане, багаж, храна, такси)  и срок за издаване по тази цена. Резервацията подлежи на потвърждение, защото понякога авиокомпаниите са в състояние да променят цените онлайн в системата. Резервацията не е обвързваща. Тя може да бъде приета или отказана.

Документи:
Не можете да пътувате, ако не притежавате всички необходими документи (паспорт или лична карта и виза за страната, където се изисква).
Властите в някои държави могат да поискат от вашата авиокомпания да представи информация за вашите лични данни или да поискат доспъп до тази информация.
При пътуване в САЩ ние въвеждаме – трите имена, дата на раждане, място на раждане, номер на паспорт, номер на виза.

Багаж:
Авиокомпаниите  прилагат различни правила за превоз на чупливи, ценни или нетрайни стоки.
Актуални правила за багажа – чекиран и ръчен може да проверите в сайта на авиокомпаниите. Публикуваната информация в нашия сайт има информационен характер и може да има неточност, поради забавяне на информация.

Регистриран багаж:
Регистрираният багаж зависи от тарафата – тарифа без багаж, икономична тарифа, бизнес тарифа, първа класа. Авиокомпаниите разрешават превоз на регистриран багаж като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Теглото на багажа може да се различава за вътрешен полет, полет в рамките на Европа и полет извън Европа. Авиокомпаниите  прилагат допълнителни такси в случай на превишение на разрешените килограми.

Ръчен багаж:
Авиокомпаниите разрешават превоз на ръчен багаж, като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута).

Препоръчително е да носите минимално количество ръчен багаж.

Време за регистрация:
Часът показан в разпечатката на вашия билет е часът на излитане на самолета. Часът на излитане се различава от часа за регистрация за съответния полет или часа, в който трябва да се явите за отвеждане към самолета.
Авиокомпанията Ви може да откаже превоза, ако се явите със закъснение.
Часът за регистрация, посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който можете да се регистрирате, за да Ви допуснат на борда на самолета; часът за отвеждане към самолета,  посочен от авиокомпанията е най-късния час, в който трябва  да се явите на изхода за отвеждане към самолета.

Опасни предмети:
С цел безопасност, опасни предмети не трябва да се поставят в регистрирания или ръчния багаж, с изключение на случаите, когато тези предмети са придружени със специално разрешително. Опасните предмети включват: сгъстени газове, разяждащи субстанции, експлозиви, запалителни течности и твърди субстанции, радиоактивни материали, оксидиращи материали, отрови, заразни субстанции и куфари с инсталирана аларма. С цел по-висока сигурност, могат да се прилагат и други ограничения.

Загуба и закъснение на  багаж:
Писмено уведомление до авиокомпанията трябва да бъде внесено до 7 дни от получаването на повредения багаж, а в случай на закъснение – до 21 дни от датата, на която багажът е получен от пътника.

Пътникът носи пълна отговорност за посочените от него данни, включително, но не само избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата. 

Пътникът  следва да въведе на латиница имената, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува.