Interrail

Tour 4 Fun е агент на InterRail и може да ви предостави информация за пътуване с влак на територията на Европа.

За да получите оферта, моля да направите запитване на info@tour4fun.net. Съгласно вашето запитване се предоставят ценови варианти по тарифи на "InterRail Global Pass", “InterRail One Country Pass", за индивидуално или  групово пътуване.

Билетът който получавате е на електронен или на  хартиен носител. Върху него  е записана информацията и цената на вашето пътуване.